Spotlight on Applications
Spotlight on Applications & Reviews

Spotlight on Applications articles focus on active research areas, wherein an emphasis is placed on the relationship between the materials or interface synthesis, structure and/or properties and applications. In these articles, authors provide a clear, concise, and critical status report of the field as an introduction, as well as details of their own contribution to the field. Similarly, Review articles are concise, yet complete, surveys of the literature written by experts for nonexperts, and provide a balanced view of the topic in question.

Select a journal below to browse Spotlight on Applications articles and Review articles published within.
ACS Applied Materials & Interfaces
Jo-Chi Yu, Mohammed K. Abdel-Rahman, D. Howard Fairbrother, and Lisa McElwee-White

Paul Iacomi and Guillaume Maurin

Wei Li, Yi Zeng, Zijing Zhao, Biao Zhang, Junjie Xu, Xiaoxiao Huang, and Yanglong Hou

Yue Gao, Xiangyang Shi, and Mingwu Shen

Fahui Xiang, Shimin Chen, Shihe Zheng, Yisi Yang, Jiali Huang, Quanjie Lin, Lihua Wang, Shengchang Xiang, and Zhangjing Zhang

Benoît H. Lessard

Si Qin, Ken Aldren S. Usman, Dylan Hegh, Shayan Seyedin, Yury Gogotsi, Jizhen Zhang, and Joselito M. Razal

Valentin Diez Cabanes, Colin Van Dyck, Silvio Osella, David Cornil, and Jérôme Cornil

Hua Chai, Wenbo Cheng, Dayong Jin, and Peng Miao

ACS Applied Bio Materials
Anujan Ramesh, Anthony Brouillard, and Ashish Kulkarni

Cara Katterman, Christopher Pierce, and Jessica Larsen

Yuxun Ding, Lingli Zeng, Xiaohui Xiao, Tongkai Chen, and Yue Pan

Minghao Nie and Shoji Takeuchi

Hao Zhang, Xiaoqing Zeng, and Zhen Li

Junda Huang, Jimin Guo, Liang Zhou, Guansheng Zheng, Jiangfan Cao, Zeyu Li, Zhuang Zhou, Qi Lei, C. Jeffrey Brinker, and Wei Zhu

Malo Dufay, Maude Jimenez, and Stéphanie Degoutin

Jie Li, Tiantian Tan, Liping Zhao, Mengmeng Liu, Yu You, Yiying Zeng, Dajing Chen, Tian Xie, Lele Zhang, Chaomei Fu, and Zhaowu Zeng

ACS Applied Electronic Materials
Carsten Funck and Stephan Menzel

Chenyang Zhang, Kun Fan, Yuan Chen, Yanchao Wu, and Chengliang Wang

Dingbin Huang, Dustin Lattery, and Xiaojia Wang

Daina V. Baker, Chao Bao, and Woo Soo Kim

Hongguang Shen, Ashkan Abtahi, Björn Lussem, Bryan W. Boudouris, and Jianguo Mei

Alekhika Tripathy, Balasubramaniam Saravanakumar, Smita Mohanty, Sanjay K. Nayak, and Ananthakumar Ramadoss

Cong Zhang, Wei Fan, Shujuan Wang, Qi Wang, Yifan Zhang, and Kai Dong

Nhat-Khuong Nguyen, Thanh Nguyen, Tuan-Khoa Nguyen, Sharda Yadav, Toan Dinh, Mostafa Kamal Masud, Pradip Singha, Thanh Nho Do, Matthew J. Barton, Hang Thu Ta, Navid Kashaninejad, Chin Hong Ooi, Nam-Trung Nguyen, and Hoang-Phuong Phan

ACS Applied Energy Materials
Simon Escobar Steinvall, Elias Z. Stutz, Rajrupa Paul, Mahdi Zamani, Jean-Baptiste Leran, Mirjana Dimitrievska, and Anna Fontcuberta i Morral

Weijian Tang, Guojun Zhou, Jun Cao, Zhangxian Chen, Zeheng Yang, Haijian Huang, Yifan Qu, Cong Li, Weixin Zhang, and Honglai Liu

Chao Yang, Yuhang Wang, Linping Qian, Abdullah M. Al-Enizi, Lijuan Zhang, and Gengfeng Zheng

Run Shi, Lu Shang, and Tierui Zhang

Julio J. Conde, Paloma Ferreira-Aparicio, and Antonio M. Chaparro

Sahil Tippireddy, Prem Kumar D S, Sayan Das, and Ramesh Chandra Mallik

Fernando G. Torres, Gabriel E. De-la-Torre, Karen N. Gonzales, and Omar P. Troncoso

Gulnur Kalimuldina, Arailym Nurpeissova, Assyl Adylkhanova, Desmond Adair, Izumi Taniguchi, and Zhumabay Bakenov

ACS Applied Nano Materials
Yadong Yu, Lingxia Lu, Qi Yang, Anze Zupanic, Qing Xu, and Ling Jiang

Nikolaos G. Semaltianos and Grzegorz Karczewski

Sushant Bajpai, Saurabh Kr Tiwary, Muskan Sonker, Ayush Joshi, Vishwas Gupta, Yogendra Kumar, Nehil Shreyash, and Susham Biswas

Mina Zare, Mohamad Zare, Jonathan A. Butler, and Seeram Ramakrishna

Nelli Morgulchik and Nazila Kamaly

Nahid Rezvani Jalal, Parvaneh Mehrbod, Shahla Shojaei, Hagar Ibrahim Labouta, Pooneh Mokarram, Abbas Afkhami, Tayyebeh Madrakian, Marek J. Los, Dedmer Schaafsma, Michael Giersig, Mazaher Ahmadi, and Saeid Ghavami

ACS Applied Polymer Materials

© 2021 American Chemical Society, 1155 16th St NW, Washington, DC 20036, USA. View our Privacy Policy